Zdravie v školách

Školy majú významnú úlohu pri osvojovaní poznatkov, postojov a zručností,
ktoré žiaci potrebujú na ochranu svojho zdravia.

Skús

Ochrana detí

Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť, pomoc, záruky
a zodpovedajúcu ochranu.

Skús

Bezpečnosť

Každý žiak má právo na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu.

learn more

Prevencia rizikového správania žiakov

Zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchovných metód.

learn more
Vyhľadávanie
Prihlásenie administrátora
Meno:

Heslo:

Remember meStratené heslo?

Zaregistruj sa teraz!

Práva detí sú medzinárodne uznané. Aj Slovenská republika sa zaviazala chrániť práva detí a podpisom viacerých dokumentov uznala, že deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť, pomoc, záruky a zodpovedajúcu ochranu. Veľký dôraz kladie na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov detí a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. Dospelí, ktorí majú k deťom najbližšie, by v mnohých prípadoch mohli zohrávať významnejšiu úlohu v predchádzaní prípadom nedodržiavania alebo porušovania ich práv.
Ak chcete zobraziť dokumenty v sekcii Ochrana detí vyberte si podkategóriu, počet dokumentov na stranu a kliknite na Zobraz.


Copyright © 2011-2012 Metodicko - pedagogické centrum RP Prešov